BejelentkezésAdatvédelmi Szabályzat:

A NEO SZERVIZ Online Webáruház (www.neoszerviz.hu) Adatvédelmi Szabályzata

Általános tájékoztató adatok:

A NEO SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnevén: NEO SZERVIZ Kft.) a NEO SZERVIZ Online Webáruházában (Webáruház) kenőanyagok és akkumulátorok értékesítésével foglalkozik. (A továbbiakban: termékek.)
NEO SZERVIZ Kft. (Szolgáltató) a NEO SZERVIZ Online Webáruház jelen honlapján közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon közzéteszi a következő adatait:

NEO SZERVIZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1237 Budapest Meddőhányó út 1. 

Telephely:
1237 Budapest Meddőhányó út 1. 

Adószám: 12417915-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-33464

Bankszámlaszám: 10100716-04125500-01003003

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: +36 20 359 4480

A NEO SZERVIZ Kft. valamennyi termékét a Webáruházában internetes vásárlás alapján, postai csomagküldéssel történő házhoz-szállítással is értékesíti vevőinek.
A távértékesítési rendszer keretében működtetett, elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősülő csomagküldő kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban, a NEO SZERVIZ Kft. (Szolgáltató) a termékértékesítésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit és Honlap Működési Szabályzatát (röviden: ÁSZF) tárolható és előhívható módon hozzáférhetővé teszi az igénybe vevő megrendelői számára. (Távollévők között kötött fogyasztói szerződés.)
Az Á.SZ.F. tartalmazza az internetes online megrendelés, valamint az internetes online csomagküldő vásárlás általános szerződési feltételeit, a honlap működésének rendjét, továbbá a reklámküldés és a nyereményjáték szabályait.
A Szolgáltató a Neoszerviz Online Webáruházában az internetes online megrendeléseket és az internetes online csomagküldő vásárlásokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatában rögzített következő adatkezelési és adatvédelmi szabályok szerint bonyolítja le.

A Szolgáltató adatkezelése és adatvédelmi intézkedései:

1.) A megrendelők személyes adatait a Szolgáltató a termékrendelések teljesítése céljából, a megrendelők előzetes írásbeli hozzájárulása alapján, a számviteli jogszabályokban előírt időtartam alatt kezeli.

2.) A Szolgáltató minden esetben a megrendelők (vevők) által a „Megrendelés űrlaponkötelezően megadott következő személyes adatait kezeli:

 1. a) a megrendelő teljes nevét;

 2. b) a megrendelő pontos lakcímét;

 3. c) a megrendelő e-mail címét;

3.) A Szolgáltató a megrendelők (vevők) döntése szerint az általuk a „Megrendelés űrlaponnem kötelezően megadott következő személyes adatait kezeli:

 1. a) a megrendelő telefonszámát, telefonszámait;

 2. b) a küldemény pontos kézbesítési címét, ha az nem egyezik meg a lakcímével;

 3. c) a küldeményt átvevő személy nevét, amennyiben az nem egyezik meg a megrendelő személyével.

4.) A megrendelők tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató a számviteli jogszabályokban előírt kötelezettségei alapján a 2.) pontban írt adatok megadásának hiányában megrendeléseket nem fogadhat el, és nem teljesíthet.

5.) A Szolgáltató adatkezeléséhez való előzetes írásbeli hozzájárulásukat a megrendelők az „Adatkezelési hozzájárulás” gomb megnyomásával, az alábbi tartalommal adják meg Szolgáltatónak:

Megrendelőként nyilatkozok, hogy megismertem és kifejezetten elfogadtam a szolgáltató jelen Adatvédelmi Szabályzatában előzetesen nyújtott adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatását, melynek ismeretében eme írásbeli nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a termékrendelések teljesítése céljából a Szolgáltató kezelje a Megrendelés űrlapon megadott személyes adataimat.”

 6.) Külön előzetes, nem kötelező írásbeli hozzájárulás esetén a Szolgáltató a „Megrendelés űrlapon” kötelezően megadott adatokat továbbá:

 1. a) elektronikus hirdetése, egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás, reklámjai, hírlevelei (a továbbiakban együtt röviden: reklám) közvetlen közlése céljából kezeli;
 2. b) a Webáruháza internetes honlapján lebonyolított nyereményjátékaiban való megrendelői részvétel esetén, ennek lebonyolítása céljából kezeli.

7.) Reklámjai közvetlen közlése esetén – amint ezek hozzáférhetővé válnak az igénybe vevő számára – a Szolgáltató egyértelmű tájékoztatást ad azok ilyen jellegéről. Reklámokat a Szolgáltató csak akkor közöl, ha ahhoz a címzett előzetesen egyértelműen és kifejezetten írásban hozzájárult. A reklámok közléséhez való hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

8.) A megrendelők elfogadják, hogy a reklámok közlése körében a Szolgáltató adatkezeléséhez való előzetes önkéntes (nem kötelező) írásbeli hozzájárulásukat az „Elektronikus hirdetéshez hozzájárulás” gomb megnyomásával, az alábbi tartalommal adják meg Szolgáltatónak:

Megfelelő előzetes tájékoztatásom birtokában, megrendelőként kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató az elektronikus hirdetéseit, reklámjait, hírleveleit a közvetlen megkeresésem módszerével velem közölje, és ennek érdekében a Megrendelés űrlapon kötelezően megadott adataimat kezelje.”

9.) A reklámok közléséhez hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen írásban visszavonható, az ilyen adatkezelés megtiltható. E visszavonás iránti megrendelői nyilatkozatot ajánlott tértivevényes levélben a Szolgáltató székhelyére, a következő címre kell elküldeni:

NEO SZERVIZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1237 Budapest Meddőhányó út 1.

10.) A Szolgáltató saját döntése alapján a Webáruháza internetes honlapján nyereményjátékokat bonyolíthat le, melyen a megrendelői önkéntes elhatározásuk alapján részt vehetnek.

A megrendelők elfogadják, hogy a nyereményjátékokban való részvételük körében a Szolgáltató adatkezeléséhez való előzetes önkéntes (nem kötelező) írásbeli hozzájárulásukat az „Nyereményjátékhoz adatkezelési hozzájárulás” gomb megnyomásával, az alábbi tartalommal adják meg Szolgáltatónak:

Megfelelő előzetes tájékoztatásom birtokában, megrendelőként kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató által a jelen Webáruház internetes honlapján lebonyolított nyereményjátékában való részvételem esetén, a Szolgáltató ennek érdekében a Megrendelés űrlapon kötelezően megadott adataimat kezelje.”

11.) A nyereményjátékokban való részvétellel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen írásban visszavonható, az ilyen adatkezelés megtiltható. E visszavonás iránti megrendelői nyilatkozatot ajánlott tértivevényes levélben a Szolgáltató székhelyére, a következő címre kell elküldeni:

NEO SZERVIZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1237 Budapest Meddőhányó út 1.

12.) A megrendelők termékrendeléssel kapcsolatban a „Megrendelés űrlapon”megadott adatait a Szolgáltató (NEO SZERVIZ Kft.) a következő szabályok szerint kezeli, és végzi eme adatok feldolgozását:

 1. a) A Szolgáltatón és az arra feljogosított munkavállalóin, valamint a jogszabályokban feljogosított hatóságokon és bíróságokon kívül, a kezelt adatokat mások nem ismerhetik meg.
 2. b) Közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, tudományos kutatás céljára eme adatokat a Szolgáltató senkinek nem továbbítja.
 3. c) Eme adatokat a Szolgáltató a számviteli és adózási jogszabályok által előírt időtartamig kezeli.
 4. d) Ezt követően a megrendelők személyes adatait a Szolgáltató az erre vonatkozó hozzájárulás írásbeli visszavonásáig kezeli.

13.) A Szolgáltató a szükséges számítástechnikai védelmi eszközök alkalmazásával biztosítja, hogy a megrendelők adatihoz illetéktelenek ne juthassanak hozzá. A Szolgáltató ezért tájékoztatja a megrendelőket az általa alkalmazott számítástechnikai védelmi intézkedéseiről: biztonsági jelszavakkal védett hálózat és adattároló.

A megrendelők adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

14.) Az érintett megrendelő írásban kérelmezheti a Szolgáltatónál a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kérheti. A Szolgáltató köteles 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

15.) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

16.) A személyes adatot törölni kell, ha:

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett ezt jogszerűen kéri;
 3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság elrendelte;
 6. f) azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

17.) Az érintett írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az – kötelező adatkezelés kivételével – kizárólag a Szolgáltató érdekkörében szükséges; vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, tudományos kutatás céljára történik; illetve törvényben meghatározott egyéb esetben. A Szolgáltató a tiltakozást legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, arról döntést hoz, és arról a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Megalapozott tiltakozás esetén a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá a megtett intézkedésekről az érintetteket írásban értesíti.

18.) A 14-17.) pontokban írtakkal kapcsolatban, a Szolgáltató sérelmes döntése, vagy annak elmulasztása miatt az érintett megrendelő 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a Szolgáltató székhelye, vagy a megrendelő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék hatáskörébe tartozik.

19.) Egyebekben a megrendelők az adatvédelmi jogaik érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

20.) A megrendelők adatvédelmi jogainak egyéb szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.